วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


นายชัยพงษ์    ขัดวิลาศ ๔๐ ม. ๔ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง  จ.ตาก  ๖๓๑๗๐
         สอนอยู่ โรงเรียนบ้านเดลอปอบอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนของเราน่าอยู่
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง

การจัดการบริการ กศน. บนพื้นที่สูง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ